Zuhuri

serdary67

Onursal Üye
18 Eki 2009
8,731
26,003
ordu-turkey
Böylece elimde ki tüm osmanlıca mizah dergilerinin uploadı bitmiştir.Bundan sonra cumhuriyet yıllarına ait dergilerden örnekler sunacağım.


Bilgi ve resim bulamadığım bir dergidir. 

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
başsayfa:
VX8Zpq.jpgüst şerit:
numro 1 29 Recep 1326 -- 14 Ağustos 1324 sene 1

kapak:
nüshası 20 paradır
Zuhuri
1326
haftada iki def'a perşembe ve pazartesi
günleri neşr olunur mizah gazetesidir

alt şerit:
sağ kare
:
şerâ'it-i iştirak*
İstanbul için seneliği 45
vilayât için seneliği 65
kuruştur

orta kare:
sahib-i imtiyazı: Hasan Ferit
idare me'muru: Süleyman Bey

sol kare:
mahall-i idaresi: Bab-ı âli caddesinde Mosul Hanında 6
numrolu mahall-i mahsustur

giriş yazısı:
Gazetemiz mizah gazetesi olduğuna göre
mesleğini ta'yîne hacet yoktur. Şu kadar ki
"mizah" -- bazılarının anladığı gibi --
sırf bir eğlenceden yani taklitlerle filanlarla
halkı güldürmekten ibaret değildir. Bu, olsa
olsa soytarılık, maskaralık olur.
"Mizah" kasta mekârin ve nükte-i mestûreye
mübni olarak ciddi hezel, hakîkatı hayal
şekline veya aksi suretlere koyarak hezle
mahsus lisan ile tasvir eylemektir. İşte
biz de (Zuhuri)mizde en ziyade bu ciheti iltizam edeceğiz.

(gerisi, dört sayfa uzayan "sansür" ile ilgili bir piyes)

*basım hatası, "şerâ'it-i iştira" olması gerek
günümüz Türkçesi:
Zuhuri
1326
haftada iki def'a perşembe ve pazartesi
günleri neşr olunur [yayınlanır] mizah gazetesidir

alt şerit:
sağ kare:

şerâ'it-i iştirak* [doğrusu: satın alma koşulları; baskı hatası ile anlamı: katılım koşulları) İstanbul için seneliği 45 vilayât [vilayetler] için seneliği 65 kuruştur

orta kare:
sahib-i imtiyazı [imtiyaz sahibi] : Hasan Ferit
idare me'muru [yönetim sorumlusu]: Süleyman Bey

sol kare:
mahall-i idaresi [yönetim yeri]: Bab-ı âli caddesinde Mosul Hanında 6
numrolu mahall-i mahsustur [özel mekandır]

giriş yazısı:
Gazetemiz mizah gazetesi olduğuna göre
mesleğini [tarzını, içeriçğini] ta'yîne [belirlemeye] hacet [gerek] yoktur. Şu kadar ki
"mizah" -- bazılarının anladığı gibi --
sırf bir eğlenceden yani taklitlerle filanlarla
halkı güldürmekten ibaret değildir. Bu, olsa
olsa soytarılık, maskaralık olur.
"Mizah" kasta mükârin [yaklaşımla, benzetmeyle] ve nükte-i mestûreye [üstü kapalı, ince detay]
mübni olarak [dayanarak, durarak] ciddi hezel [alay], hakîkatı hayal
şekline veya aksi suretlere [görüntülere] koyarak hezle
mahsus lisan [alaya özgü dil] ile tasvir eylemektir [çizmektir]. İşte
biz de (Zuhuri)mizde en ziyade [ağırlıklı olarak] bu ciheti iltizam edeceğiz [bü yönünü dikkate alacağız].
 
Üst