Züğürt

serdary67

Onursal Üye
18 Eki 2009
8,731
26,040
ordu-turkey
Xq3om3.jpg

“Milletin terbiyesine hadim edeb dairesinden harice çıkmaz, mizah gazetesi.” Sahib-i İmtiyaz: Cemil Elşim. Müdür-i Mes’ul: Ahmed Muhtar. İstanbul. Manzume-i Efkar Matbaası. (Haftada 2 def’a). 1 Mart – 30 Haziran 1327. İttihad ve Terakki Partisine muhalefet eden Züğürt gazetesi 17 sayı yayımlanmıştır.

 

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
üst şerit:
numro 5 <Salı> 1327 Mart 15


sağ sütun:
sahib-i imtiyaz:
Cemil eş-Şîm*
__

mahall-i idâre:
her ne kadar Manzume-i
Efkâr matbaasında
(100) numrolu
dairede ise de
muharrirleri Pera Palas'ta
toplanırlar
__

muharrileri:
Hâne-i Berdûş, Kopuk,
Aynasız, Mangız Nanay,
Küfelik, Matiz


kapak resmi:
Züğürt
Binin yarısı beşyüz. O da bizde
yok !!!

Sermuharrir:
Çulsuzzâde

Müdür-ü edebî:
Cebi Delik


sol sütun:
müdür-ü mes'ul:
Ahmet Muhtar
__

abone:
(25) kuruştan
aşağı olmamak
ve bir seneliği elli nüsha
itibar edilmek üzere
gönlünüzden
ne koparsa
__

fiyatı:
anadan yetim, babadan öksüz
-- bir onluk --


alt şerit:
nüshası 10 paraya < milletin terbiyesine hâdim ve "edep dairesinden" harice çıkmaz mizah gazetesi > nüshası 10 pararesmin altyazısı:
Züğürt -- Hani ya sen bana dâ'inler vekili olacağım, demiştin; .. işte yalancı çıktın. Dâ'inler vekili başkası oldu.
Falcı -- Sana Allah akıllar versin, dâ'inler vekili değil, medyûnlar vekili (!) olacaksın , demiştim ...


* bu isim, takma olabilir ve "güzel eşşeğim"'e gönderme yapan bir kelime oyunu olabilir

günümüz Türkçesi:

mahall-i idâre [yönetim bürosu]:
her ne kadar Manzume-i
Efkâr matbaasında
(100) numrolu
dairede ise de
muharrirleri [yazarları] Pera Palas'ta
toplanırlar
__

muharrileri [yazarları]:
Hâne-i Berdûş, Kopuk,
Aynasız, Mangız Nanay,
Küfelik, Matiz

kapak resmi:

Sermuharrir[başyazarı] :
Çulsuzzâde [Çulsuzoğlu]

Müdür-ü edebî [dil redaktörü/yazı işleri müdürü]:
Cebi Delik


abone:
(25) kuruştan
aşağı olmamak
ve bir seneliği elli nüsha
itibar edilmek[sayılmak] üzere
gönlünüzden
ne koparsa


alt şerit:
nüshası 10 paraya < milletin terbiyesine hâdim [hizmet eden] ve "edep dairesinden" harice [dışına] çıkmaz mizah gazetesi > nüshası 10 pararesmin altyazısı:
Züğürt -- Hani ya sen bana dâ'inler vekili [Alacaklılar Bakanı] olacağım, demiştin; .. işte yalançı çıktın. Dâ'inler vekili başkası oldu.
Falcı -- Sana Allah akıllar versin, dâ'inler vekili değil, medyûnlar vekili (!) [Borçlular Bakanı] olacaksın , demiştim ...
 
Üst