Protesto

serdary67

Onursal Üye
18 Eki 2009
8,731
26,040
ordu-turkey
p85j0r.jpg“Hergün ve icabında bir veya iki def’a neşrolunur, Türkçe, Arapça siyasi ve süun-ı muhtelifeden bahis musavver mefafi-i mülk ve devlet ve meşruiyete hadim Osmanlı gazetesidir.” Sahip ve müdürü: Mısırlı Mehmed Saf’a. İstanbul, İkbal-i Millet Matbaası, Matbaa-i Cihan. (Günlük) 9 Kanunuevvel 1324 – 22 Mart 1325 tarihleri arasında 11 sayı yayımlanmıştır.


 

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
sağ sütun:
birinci sene
-
sahip ve müdürü :
Mısırlı (Mehmet Sefa) Bey
-
umûr-u tahrîriyye ile idareye müte'allik
mesa'il için müdüre müraca'at
olunur
-
adres
Nur-u Osmaniyye'de Şeref Sokağında (el-ʿAdl)
idarehanesindedir


orta sütun:
nüshası 10 paradır

Protesto
1326

her gün ve icabında bir veya iki def'a neşr olunur : Türkçe, Arapça
siyasî ve şuûn-u muhtelifeden bâhis musavver menâfi'-i mülk
ü devlet ve meşrutiyyete hâdim Osmanlı gazetesidir
_____________
Çarşamba | fî 24 Safer 1327
| fî 4 Mart 1324


sol sütun:
adet 10
-
abone fiyatı
Dersaadet ve Memâlik-i Osmaniyye'ye 120
kuruştur Memâlik-i ecnebiyye için 30 frank
-

ihtar-ı mahsus
Protesto gazetesi neşrinin vakti muayyen
olmadığı gibi hacmi de hevâdisimize göre olacaktır


resmin altyazısı:
İstanbul'da bir gece manzarası
 

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
günümüz Türkçesi:

umûr-u tahrîriyye ile idareye müte'allik
mesa'il için müdüre müraca'at
olunur [yayın işleri ve yönetimle ilgili sorunlar için yayın müdürüne başvurulur]
-
adres
Nur-u Osmaniyye'de Şeref Sokağında (el-ʿAdl)
idarehanesindedir [yönetim ofisindedir]


orta sütun:
nüshası 10 paradır

Protesto
1326

her gün ve icabında bir veya iki def'a neşr olunur [basılır] : Türkçe, Arapça
siyasî ve şuûn-u muhtelifeden bâhis [çeşitli konulardan bahseden] musavver [resimli] menâfi'-i mülk
ü devlet [devlet ve ülke yararına] ve meşrutiyyete hâdim [hizmet eden] Osmanlı gazetesidir
_____________
Çarşamba | fî 24 Safer 1327
| fî 4 Mart 1324


sol sütun:
adet 10
-
abone fiyatı
Dersaadet [Başkent] ve Memâlik-i Osmaniyye'ye [Osmanlı toprakları'na] 120
kuruştur Memâlik-i ecnebiyye [Yabancı memleketler] için 30 frank
-

ihtar-ı mahsus [özel uyarı]
Protesto gazetesi neşrinin [yayınının] vakti muayyen [belli]
olmadığı gibi hacmi [boyutu] de hevâdisimize [haberlerimize] göre olacaktır


resmin altyazısı:
İstanbul'da bir gece manzarası
 
Üst