Karakuş Ezop Dergisi

serdary67

Onursal Üye
18 Eki 2009
8,731
26,003
ordu-turkey
7Xq3R5.jpg“Menafi-i Mülk-ü millet ve devlete hakim musavver Osmanlı mizah gazetesidir.” Sahib-i imtiyaz ve Müdür-i mesul: Türkiye Kütüphanesi. Sahibi: Mihran. Muharrir ve musavvirleri: Mehmed Sedad – Agah. İstanbul. Cihan matbaası. (Haftada 2 defa). 9 – 13 Eylül 1324. Ezop dergisinin kapatılması üzerine çıkmıştır. Kütüphanelerde ilk sayısı mevcuttur.
Kaç sayı çıktığı bilinmemektedir.Bizleri zamanda gerilere taşıyan haluk abime çok teşekkürlerimle.
 

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
İmla düzeltmesi yapayım derken, tüm format kaydı. Silip aynı cevabı aşağıda tekrar postaladım.
 
Son düzenleme:

Lichtenberg

Aktif Üye
16 Tem 2011
471
1,696
üst şerit:
birinci sene numro 1 26 Saban 1326 <salı> 9 Eylül 323 Frencî 22 Eylül 1908

sağ sütun:
sahib-i imtiyaz ve müdür-ü
mes'ul Türkiye* Kitaphabe-
si sahibi
Mihran

posta ücreti verilmeyen
mektuplar kabul olunmaz.

mesleğimize muvafık
olan âsâr ma'al-memnûniyye
kabul olunur.
derc olunmayan evrak
iade olunmaz.

muharrirleri:
Mehmet ve Âgâh


sol sütun:
şera'it-i iştira:
seneligi Bab-ı âli
caddesindeki Türkiye*
Kitaphanesinden almak
şartıyla 20 kuruş
ve taşraya posta
ücretiyle beraber 25
kuruştur.
umur-u idareye ait
mevadd için sahib-i
sahib-i** imtiyaza müra-
caat edilmelidir


alt şerit:
<şimdilik salı cumaertesi günleri neşr olunur. Menafi'-i mülk ü millet ü devlete hâdim musavver Osmanlı mizah gazetesidir>resmin altyazısı:
Yahu nereye gidiyorsun ?
Ada'ya.


metin:
Ezop -- kariîn-i muhteremenin afvlarını rica ile
Karakuşu kendime arkadaş ettim. Gaybûbetimde
vazifemi o görecek yani ikimiz bir arada
bir isimde beyan-ı ma'lumat edecek isek de
yorgunluğumda icab eden vazifeyi ona yükleyeceğim
binaenaleyh arkadaşımı takdim ile kesb-i fahr ederim.
1
Ezop -- yahu Karakuş niye görünmüyorsun ?
Karakuş -- havada deva'ir-i merkeziyyede neler cereyan etmekte olduğuna bakıyorum
Ezop -- bir şey görebildinmi ?
Karakuş -- ben şimdi konak bahçelerinde dolaşıyorum
Ezop -- ne var ne yok ?
Karakuş -- aman neler görüyorum ? neler ?
Ezop -- neler var ?
Karakuş -- konak bahçesinde Beyefendi
.....(okunmuyor)_ta/_te ugrayarak maaşını beşbine indirdiklerine
bedel olarak konak dahilinde iktisat icrasına
karar veriyor.
Ezop -- aman şunu can kulağıyla dinleyeyim:
Karakuş -- Kahya Efendiyi çağırıyor,
uşakların işçilerin bahçıvanların adetlerini tenzîle
karar verdiğini ve bunu kendi yüzü tutmad-
ığından kahyasına ifa ettirmek istiyor yani
kadr ü harcına*** çıkarmak istiyor.
Ezo -- Kahya ne diyor ?
Karakuş -- bunları savmak her ne kadar mümkün
ise de âniyen vahim olacagını tavsiye ediyor.
Ezop -- sonra ?
Karakuş -- sonrası Beyefendi telaş
ediyor sebep soruyor Kayha Efendi diyor ki
Efendim bunların ma'aşlarını kat' ederek yol verir
isek konak dahilinde hasb-el-beşeriyye cereyan
eden muamelâtı hülasa haremi selamlığı şurada
burada hikaye ederler. Bundan hoş! netice
(sayfanın sonu)


*"Türkiye" sözcüğü burada aynı dergi ve aynı sayfa olduğu halde iki farklı yazılış şeklinde basılmış, sağda "تركيا " ,solda ise "ترکیه" olarak.

**kelime metinde de çift geciyor.

*** doğrusu "kadr-i harcına" olmalı, "vav" burada yanlış ve fazla.
 

serdary67

Onursal Üye
18 Eki 2009
8,731
26,003
ordu-turkey
üst şerit:
birinci sene numro 1 26 Saban 1326 <salı> 9 Eylül 323 Frencî 22 Eylül 1908

sağ sütun:
sahib-i imtiyaz ve müdür-ü
mes'ul Türkiye* Kitaphabe-
si sahibi
Mihran

posta ücreti verilmeyen
mektuplar kabul olunmaz.

mesleğimize muvafık
olan âsâr ma'al-memnûniyye
kabul olunur.
derc olunmayan evrak
iade olunmaz.

muharrirleri:
Mehmet ve Âgâh


sol sütun:
şera'it-i iştira:
seneligi Bab-ı âli
caddesindeki Türkiye*
Kitaphanesinden almak
şartıyla 20 kuruş
ve taşraya posta
ücretiyle beraber 25
kuruştur.
umur-u idareye ait
mevadd için sahib-i
sahib-i** imtiyaza müra-
caat edilmelidir


alt şerit:
<şimdilik salı cumaertesi günleri neşr olunur. Menafi'-i mülk ü millet ü devlete hâdim musavver Osmanlı mizah gazetesidir>resmin altyazısı:
Yahu nereye gidiyorsun ?
Ada'ya.


metin:
Ezop -- kariîn-i muhteremenin afvlarını rica ile
Karakuşu kendime arkadaş ettim. Gaybûbetimde
vazifemi o görecek yani ikimiz bir arada
bir isimde beyan-ı ma'lumat edecek isek de
yorgunluğumda icab eden vazifeyi ona yükleyeceğim
binaenaleyh arkadaşımı takdim ile kesb-i fahr ederim.
1
Ezop -- yahu Karakuş niye görünmüyorsun ?
Karakuş -- havada deva'ir-i merkeziyyede neler cereyan etmekte olduğuna bakıyorum
Ezop -- bir şey görebildinmi ?
Karakuş -- ben şimdi konak bahçelerinde dolaşıyorum
Ezop -- ne var ne yok ?
Karakuş -- aman neler görüyorum ? neler ?
Ezop -- neler var ?
Karakuş -- konak bahçesinde Beyefendi
.....(okunmuyor)_ta/_te ugrayarak maaşını beşbine indirdiklerine
bedel olarak konak dahilinde iktisat icrasına
karar veriyor.
Ezop -- aman şunu can kulağıyla dinleyeyim:
Karakuş -- Kahya Efendiyi çağırıyor,
uşakların işçilerin bahçıvanların adetlerini tenzîle
karar verdiğini ve bunu kendi yüzü tutmad-
ığından kahyasına ifa ettirmek istiyor yani
kadr ü harcına*** çıkarmak istiyor.
Ezo -- Kahya ne diyor ?
Karakuş -- bunları savmak her ne kadar mümkün
ise de âniyen vahim olacagını tavsiye ediyor.
Ezop -- sonra ?
Karakuş -- sonrası Beyefendi telaş
ediyor sebep soruyor Kayha Efendi diyor ki
Efendim bunların ma'aşlarını kat' ederek yol verir
isek konak dahilinde hasb-el-beşeriyye cereyan
eden muamelâtı hülasa haremi selamlığı şurada
burada hikaye ederler. Bundan hoş! netice
(sayfanın sonu)


*"Türkiye" sözcüğü burada aynı dergi ve aynı sayfa olduğu halde iki farklı yazılış şeklinde basılmış, sağda "تركيا " ,solda ise "ترکیه" olarak.

**kelime metinde de çift geciyor.

*** doğrusu "kadr-i harcına" olmalı, "vav" burada yanlış ve fazla.

Değerli lichtenberg destekleriniz için sağolun.
 
Üst